четвъртък, 7 ноември 2013 г.

с обич...

В дните си хармония подреждам с обич. И слънцето, на закъсняло лято циганско, помага. С топлина от слънчев лъч и от прегръдка най-желана денят ми ме усмихва и с доброта дарява. В очите ми сияе любовта и щастие в сърцето ми прелива. 
Говорим си и в смях месеци броим, че и години даже. Най-хубавите дни от най-хубавите ни години осмислени с любов и нежност рисуват цветно бъдеще за нас... 
В дъгата цветна всичко има. От слънчев топъл цвят, до синьото студено. Тъй както е в живота ни било и тъй навярно ще да бъде. 
От днес ще си запазим само топлина и с нея в утрешния ден по-смело ще престъпим...

Няма коментари:

Публикуване на коментар