неделя, 15 декември 2019 г.

самодивско време

Нощта е самодивско време... 
Умът с душата се събират, 
в хармония се раждат 
мисли, чувства и любов... 
Любов... 
Не е тази дето всички я говорят... 
Онази е... 
Дето те изпълва цяла,
 дето ѝ не знаеш ни началото, ни края... 
Дето смисъл е за теб, 
и знаеш, че от теб частица 
остава в този свят на тленност... 
Нощта е време мое...  
За самодивската ми същност...